Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език

Политика за личните данни

Политика за поверителност и използване на бисквитки 

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Защитата на вашите лични данни е от голямо значение за нас. Ние от www.jordannis.com,  уважаваме индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачитаме неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. Предоставяме ви подробна информация за нашата политика и за това как ще бъдат обработвани и защитени вашите лични данни. Данис 2021 ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин www.jordannis.com , или чрез свързани с него интернет сайтове, както и страници в социалните мрежи. Информацията, която се събира е за идентифициране на индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОР НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 

ДАНИС 2021 ЕООД e администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), наричан GDPR. 

Данни за фирмата:
ДАНИС 2021 ЕООД

Гр. Раковски ул. Лермонтов 11

BG: 207352006

Тел: 0876313923

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ: 

1. Данни за Вашата самоличност, геолокация, адрес, електронен адрес: име, фамилия, държава, адрес за контакт, имейл

2. Данни за връзка, геолокация, и/или разглеждане в интернет: телефон – мобилен или стационарен;  мястото, от което се обаждате; както и може да идентифицираме електронно мястото, от което правите Вашата поръчка; IP адрес; уебстраницата, която Ви е препратила към нас; информация за браузъра и операционната система, която ползвате; дата и продължителност на достъпа

3. Икономически данни – при връщане на продукт от Ваша страна,  ще поискаме Вашата банкова сметка ( IBAN) и имената на обслужващата Ви банка.

4. Данни за тегло, телосложение, ръст, пол, възраст. С цел качествено  изпълнение на Вашата поръчка искаме информация за: гръдна обиколка( бюст), обиколка на ханш, обиколка на талия. Възможно е, при осъществяване на контакт по телефона с цел уточняване на особености във връзка с Вашата поръчка, да поискаме информация относно  размери на определени части от Вашето тяло, с цел изпълнение на поръчката Ви.

5. Информация за Вашите вкусове и предпочитания относно материи,  цветове, размери, дължини на дрехи, както и вкусове относно аромати на парфюми.

5. В случай, че сте регистриран потребител, и имате профил в сайта, ще обработваме Вашите данни във връзка с профила Ви: име и фамилия, адрес, имейл, пощенски код, история на поръчките Ви, как сте навигирали и какви кликвания сте направили в сайта.

6. Не обработваме и не събираме  лични данни от и на лица под 18 годишна възраст. В случай, че се налага да бъдат обработвани лични данни  за лица под 18 годишна възраст, то родителят/законният представител следва да даде съгласие за това.

ВАЖНО: Моля да имате предвид, че част от обработваните лични данни, са необходими и задължителни за завършване на Вашата поръчка – в случай, че решите да не ги предоставите, е възможно да не сте в състояние да завършите поръчката си. За да се регистрирате в сайта и да създадете профил, трябва да предоставите следните лични данни: име, фамилия, телефон, имейл, парола, държава, град, адрес, адрес за доставка, както и дали сте физическо лице или фирма. В случай, че извършвате поръчка без регистрация в сайта, то следва да предоставите телефон, двеимена и имейл, а при свързване с Вас по телефона, ще поискаме информация относно Вашия адрес. В случай, че желаете да се абонирате за получаване на информационен бюлетин по имейл, ние ще обработим вашите лични данни, необходими за тази операция,  при дадено от Ваша страна изрично съгласие.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

С приемането на Общите условия на сайта – виж тук - при регистрация и създаване на профил в електронния магазин и извършването на поръчка, или извършването на поръчка без регистрация в електронния магазин, между нас, като администратор,  и Вас, се създава договорно правоотношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6 ал. 1 буква (б) от GDPR. Данните Ви, предоставенипри регистрация и създаване на профил, както и при абониране за  информационен бюлетин, се обработват на базата на изрично даденото Ви съгласие  – чл. 6 ал.1 буква (а) от GDPR. То може да бъде оттеглено по всяко време, което не засяга законността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегялне.

ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ? 

За постигане на целите, посочени по-долу в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки, се налага да предоставяме Вашите данни на трети физически и юридически лица, както и на отделни организации, органи и институции, които ни оказват съдействие за изпълнение на предлаганите от нас услуги, а именно:  

  1. Служителите на ‘‘ДАНИС 2021" ЕООД и подизпълнители на ‘‘ДАНИС 2021" ЕООД, с които ‘‘ДАНИС 2021" ЕООД се намира в договорни правоотношения
  2. Основният партньор –доставчик, който към настоящия момент е Еконт Експрес ООД с който имаме сключено споразумение, така както е посочено в Общите условия на сайта. Освен това, е възможно, при изрично направено искане от страна на потребителя, да използваме за доставка и ‘‘Български пощи‘‘ЕАД – в този случай, ще предоставим лични данни данни на този доставчик.
  3. Доставчици на технологични услуги, като понастоящем: фирма ‘‘СЕЛИТОН‘‘, която осъществява поддръжката на сайта и на чийто специализиран сървър се намира нашият онлайн магазин www.jordannis.com.
  4. Финансови институции,  държавни и административни органи, като например, но не изчерпателно: НАП, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията , Комисия за защита на личните данни и др.
  5. Партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама като:
  6. Google със своите продукти, като: Google Analytics, Google Tag Manager и др. - https://privacy.google.com/#


       6.Счетоводни компании и счетоводни къщи

       7.Адвокатски кантори и адвокати с цел осъществяване на правно обслужване и защита правата и интересите на ‘‘ДАНИС 2021" ЕООД

        8. Пред съд, съдебни власти, в съдебен процес – единствено ако се наложи по закон, за целите на националната сигурност, правоприлагането или в обществен интерес, в случай на необходимост


ИМА ЛИ ТРАНСФЕР НА ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ


Не предоставяме лични данни в страни извън Европейския съюз по правило. В случай, че се наложи да се извърши такова предаване, се задължаваме да Ви уведомим, чрез промяна в настоящата политика за поверителност и публикуването й на сайта  www.jordannis.com


ЦЕЛИ на ОБРАБОТКАТА: ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: 

Използваме Вашите лични данни, за следните цели:

1.За администриране на Вашата регистрация като потребител на сайта и създаване на профил – в случай, че желаете да се регистрирате като потребител на сайта с цел Вашата идентификация, ние ще обработим Вашите лични данни, посочени изрично по-горе, за да Ви предоставим достъп до функционалностите и продуктите, които предлага нашият сайт.

2. За изпълнение на договора за дистанционна покупко-продажба на стоки, условията на който са подробно уредени в Общите условия на сайта – тук. Изпълнението на договора включва: изпълнение на поръчката и предоставяне на клиентско обслужване, и по- конкретно: управление на   процеса на онлайн пазаруване в www.jordannis.com, като обработваме Вашите поръчки и връщане на артикули чрез нашите онлайн услуги и формуляри; изпращаме Ви известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули; с цел управление на плащанията Ви; с цел  разглеждане на жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите; с цел идентификация за  валидиране на предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както е посочено в Общите условия; както и с цел потвърждаване на адреса Ви пред нашите външни партньори като ‘‘Еконт Експрес ООД“ или ‘‘Български пощи‘‘ ЕАД.

3.За издаване на фактура при направена поръчка от Ваша страна, оформена съгласно изискванията на закона

4.За маркетингови цели – ако се абонирате за нашия информационен  бюлетин, ние ще Ви изпращаме информация и новини за нашите нови продукти и услуги по имейл. Можете да отмените абонамента си от информационния бюлетин по всяко време и без никакви разходи.

5.За анализ на използваемостта и качеството за подобряване на нашите услуги – използваме Вашите данни за статистически цели, както и за управление на покупки на продукти.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

ПРАВО НА ДОСТЪП:


По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Когато ‘‘ДАНИС 2021" ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ


Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в нашия сайт, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ


Имате право да искате да изтрием всички лични данни, обработвани от нас по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към нас, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО 

Имате право да поискате ограничаване на обработването, когато: оспорвате точността на данните за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните; когато обработването е неправомерно, но не желаете да изтрием личните данни, а искате само да ограничим използването им; когато не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правна претенция; когато е постъпило възражение от Ваша страна и се очаква проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни и Данис 2021 ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел


Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Можете да използвате нашия примерен формуляр –оттук.

Винаги можете да се свържете на e-mail jordannisbg@gmail.com

Право на подаване на жалба към надзорен орган:  
Ако смятате, че Данис 2021 ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган:

НАДЗОРЕН ОРГАН - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg


ЗА КАКЪВ СРОК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Ние обработваме Вашите лични данни, докато отпадне основанието за тяхното обработване и за период, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност на личните данни. След отпадане на основанието за обработване или след изтичане на периода, необоходим за изпълнение на целите, ние ще положим всички необходими усилия за изтриване и унищожаване на Вашите данни, без ненужно забавяне.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ:

Данис 2021 ЕООД гарантира сигурността на данните, които ни изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, използваме SSL-кодиране, за подобрение сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. 

Употреба на „бисквитки“ (cookies)  и други сходни технологии

Сайта Jordannis Използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от него. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на сайта изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на jordannis.com , бисквитките го идентифицират и подканват Jordannis да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на сайта да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така сайта използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва www.jordannis.com, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглеждa www.jordannis.com или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ:

  WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца

  PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца

  PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изкачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни

  PCODE: Позволява свързане към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни

  PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни

  MIPHPF_SESSION<номер>: Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузерна сесия


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Последно обновен: 03.05.2023г.

Нови продукти

Най-продавани